• Upadła trzymuje się z otrzymywanych zasiłków i świadczeń rodzinnych. Upadła ma na utrzymaniu dwójkę dzieci. Upadła nie pracuje. Sprawuje opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem (choroba dwubiegunowa, padaczka). Wobec syna wydano orzeczenie o niepełnosprawności. Lista wierzytelności obejmuje zgłoszenia 2 wierzycieli. Suma niezaspokojonych zobowiązań uznanych na liście wierzytelności wynosi 14.460,37 zł

 • Upadły ma przyznaną emeryturę w kwocie 2.000 zł netto, z czego aktualnie kwota 560 zł potrącana jest do masy, a kwota 1470 zł pobierana jest przez Upadłego. Obecnie podjął pracę na stanowisku osoby sprzątającej i pobiera z tego tytułu wynagrodzenie na poziomie 2.400 zł. Upadły wskazał syndykowi, że pomimo poważnych problemów zdrowotnych musiał podjąć pracę, gdyż ww. emerytura nie pozwalałaby mu na przeżycie…

 • Upadła ma 71 lat. Od 2013 r. jest wdową. Mieszka na zasadzie użyczenia w mieszkaniu będącym własnością córki wraz z nią oraz z wnukiem. Nie posiada nikogo na utrzymaniu. Otrzymuje emeryturę w kwocie 1.800 zł netto. Jest osobą schorowaną, w 2018 r. przeszła zawał.

 • Upadły ma 43 lata. Nie posiada nikogo na utrzymaniu. Upadły mieszka w mieszkaniu będącym własnością jego matki. Posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Choruje na schizofrenie paranoidalną. Upadły uzyskuje rentę z ZUS z tytułu częściowej niezdolności do pracy w kwocie 810 zł miesięcznie. Zobowiązania Upadłego wynoszą ok. 15.000 zł.

 • Upadły ma 42 lata. Jest kawalerem. Nie posiada nikogo utrzymaniu. Prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Obecnie mieszka sam w Krakowie w wynajętym mieszkaniu, gdzie zajmuje jeden pokój. Upadły ze względu na swoją pracę.  Uzyskuje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie około 12.000 zł brutto. Zobowiązania Upadłego wynoszą ok. 2.500.000 zł. 

 • Upadła ma 44 lat. Mieszka w mieszkaniu należącym do jej męża wraz z nim oraz dwójką dzieci, które pozostają na utrzymaniu rodziców. Upadła otrzymuje miesięczne wynagrodzenie minimalne – 2.700 zł netto. Zobowiązania Upadłej wynoszą ok. 42.000 zł

 • Upadły ma 61 lat. Mieszka w domu należącym do jego żony wraz z nią. Małżeństwo pozostaje w ustroju rozdzielności majątkowej. Obecnie Upadły jest bezrobotny. Zobowiązania Upadłego wynoszą ok. 300.000 zł.

 • Upadły ma 51 lat. Mieszka w mieszkaniu należącym do jego matki wraz z nią, żoną oraz dwoma córkami. Na jego utrzymaniu pozostaje bezrobotna żona oraz młodsza z córek. Upadły jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 2.700 zł netto miesięcznie. Zobowiązania Upadłego wynoszą ok. 50.000 zł.

 • Upadła ma 66 lat. Mieszka w mieszkaniu komunalnym wraz z mężem, z którym prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Mąż Upadłej choruje. Upadła nie posiada nikogo na utrzymaniu. Upadła jest emerytką i otrzymuje świadczenie emerytalne w kwocie 3.809,07 zł brutto (ok. 3.240 zł netto). Zobowiązania Upadłej wynoszą ok. 10.000 zł.

 • W dzisiejszych czasach coraz więcej osób zmaga się z problemami finansowymi i nadmiernym zadłużeniem. Ciężar długów może być przytłaczający i prowadzić do frustracji oraz utraty kontroli nad własnym życiem – nie tylko finansowym, ale również rodzinnym.

Sprawdź, czy upadłość
konsumencka jest dla Ciebie!

Cennik

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Skorzystaj

Z konsultacji
mailowych i on-line

E-Usługi

Poprzez zakładkę E-Usługi mają
Państwo możliwość skorzystania
z naszych usług.

 • Konsultacja mailowa

 • Konsultacja on-line

 • Gotowe wzory pism