Dostawa i płatności

Formy płatności

W ramach Sklepu oferujemy następujące formy płatności:

    1. tradycyjny przelew bankowy na rachunek bankowy Łuczak Restrukturyzacje Prosta Spółka Akcyjna w Krakowie, dane do przelewu:


Łuczak Restrukturyzacje Prosta Spółka Akcyjna w Krakowie

numer KRS: 0001031392

      1. Moniuszki 2A/2 31-513 Kraków

Numer rachunku bankowego: 06 1050 1445 1000 0090 3294 9852

  1.  za pośrednictwem serwisu szybkich płatności: Przelewy24, dostarczanym przez: PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym.

Warunki dostawy

Zamówiony przez Ciebie Produkt cyfrowy wyślemy na wskazany przez Ciebie w formularzu Zamówienia adres e-mail, niezwłocznie po zaksięgowaniu się płatności.


Jeżeli zamówisz Usługę cyfrową skontaktujemy się z Tobą pod wskazanym przez Ciebie w formularzu Zamówienia adresem e-mail lub podanym przez Ciebie numerem telefonu najpóźniej w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu się płatności lub otrzymaniu Twojej wiadomości mailowej.


Realizacja usługi, zamówionej w ramach Usługi cyfrowej nastąpi w terminie wskazanym w opisie Usługi cyfrowej lub indywidualnie z Tobą ustalonym, w trakcie kontaktu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.


Jeżeli nie wpłacisz ceny za Zamówienie na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia w poprzez zakładkę E-usługi, Twoje Zamówienie zostanie anulowane.