Case study #1

Stan faktyczny:

Upadła trzymuje się z otrzymywanych zasiłków i świadczeń rodzinnych. Upadła ma na utrzymaniu dwójkę dzieci. Upadła nie pracuje. Sprawuje opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem (choroba dwubiegunowa, padaczka). Wobec syna wydano orzeczenie o niepełnosprawności. Lista wierzytelności obejmuje zgłoszenia 2 wierzycieli. Suma niezaspokojonych zobowiązań uznanych na liście wierzytelności wynosi 14.460,37 zł

Wynik postępowania:

Umorzono zobowiązania bez ustalenia planu spłaty.

Sprawdź, czy upadłość
konsumencka jest dla Ciebie!

Cennik

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Skorzystaj

Z konsultacji
mailowych i on-line

E-Usługi

Poprzez zakładkę E-Usługi mają
Państwo możliwość skorzystania
z naszych usług.

  • Konsultacja mailowa

  • Konsultacja on-line

  • Gotowe wzory pism