Case study #2

Stan faktyczny:

Upadły ma przyznaną emeryturę w kwocie 2.000 zł netto, z czego aktualnie kwota 560 zł potrącana jest do masy, a kwota 1470 zł pobierana jest przez Upadłego. Obecnie podjął pracę na stanowisku osoby sprzątającej i pobiera z tego tytułu wynagrodzenie na poziomie 2.400 zł. Upadły wskazał syndykowi, że pomimo poważnych problemów zdrowotnych musiał podjąć pracę, gdyż ww. emerytura nie pozwalałaby mu na przeżycie…

Wynik postępowania:

Umorzono zobowiązania bez ustalenia planu spłaty.

Sprawdź, czy upadłość
konsumencka jest dla Ciebie!

Cennik

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Skorzystaj

Z konsultacji
mailowych i on-line

E-Usługi

Poprzez zakładkę E-Usługi mają
Państwo możliwość skorzystania
z naszych usług.

  • Konsultacja mailowa

  • Konsultacja on-line

  • Gotowe wzory pism