Upadłość konsumencka – porady i podstawowe informacje. Czy to rozwiązanie dla Ciebie?

Stan faktyczny:

Upadłość konsumencka jest prawem regulowanym przez polskie przepisy, które daje osobom fizycznym możliwość otrzymania świeżego startu finansowego poprzez umożliwienie restrukturyzacji lub umorzenia ich długów. W tym artykule dowiemy się, jak działa upadłość konsumencka i czy może to być odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie w przypadku kłopotów finansowych.

Wynik postępowania:

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest procesem, który umożliwia osobom fizycznym uwolnienie się od nadmiernego zadłużenia. Głównym celem jest umożliwienie dłużnikom podjęcia współpracy z wierzycielami w celu uregulowania zadłużenia zgodnie z możliwościami. W niektórych przypadkach część długu może zostać umorzona, co pomaga osobie zadłużonej zacząć na nowo.

Aby zakwalifikować się do upadłości konsumenckiej, osoba musi spełnić określone warunki. Najważniejsze z nich to:

 • Nieprowadzenie działalności gospodarczej;
 • Wartość majątku nie przekraczająca sumy długów;
 • Niepłynność finansowa, czyli brak możliwości spłacenia bieżących zobowiązań.

Korzyści i wady upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka ma swoje korzyści, takie jak:

 • Umożliwia rozpoczęcie od nowa;
 • Może zatrzymać egzekucję komorniczą;
 • Chroni przed dalszymi działaniami dłużników.

Jednak istnieją także pewne wady, np.:

 • Upadłość konsumencka wpływa na zdolność kredytową;
 • Niektóre długi, jak alimenty czy kary finansowe, nie podlegają upadłości.

Jak wygląda proces upadłości konsumenckiej?

 1. Pierwszym krokiem w procesie upadłości konsumenckiej jest złożenie wniosku do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby zadłużonej. Wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje na temat jej sytuacji finansowej, długów i majątku.
 2. Po złożeniu wniosku sąd wyznacza nadzorcę sądowego, który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie całego procesu upadłościowego. Nadzorca ten pełni ważną rolę w negocjacjach z wierzycielami i dba o przestrzeganie przepisów dotyczących upadłości.
 3. Nadzorca sądowy sporządza szczegółowy spis majątku i długów osoby upadłej. Spis ten obejmuje wszystkie aktywa, jak nieruchomości, samochody, konta bankowe, ale także wszelkie zadłużenia, w tym kredyty, pożyczki, alimenty, czy inne zobowiązania.
 4. Nadzorca sądowy podejmuje negocjacje z wierzycielami w celu uzyskania jak najlepszych warunków spłaty długów. Często wierzyciele zgadzają się na umorzenie części długu lub przedłużenie okresu spłaty.
 5. W wyniku upadłości konsumenckiej część długów może zostać umorzona, a pozostałe trzeba będzie spłacić w określonym czasie. Wierzyciele mają prawo do części swoich pieniędzy, dlatego proces ten nie oznacza całkowitego uniknięcia odpowiedzialności za długi. Osoba upadła ma obowiązek regularnej spłaty zobowiązań w ustalonych terminach, zgodnie z warunkami uzgodnionymi w procesie negocjacji.

upadłość konsumencka

Jakie długi można uwzględnić w upadłości konsumenckiej?

Nie wszystkie długi podlegają upadłości konsumenckiej. Przykłady długów, które można uwzględnić to:

 • Kredyty bankowe;
 • Karty kredytowe;
 • Pożyczki;
 • Część długu hipotecznego.

Natomiast długi, które nie podlegają upadłości, to m.in.:

 • Alimenty;
 • Kary finansowe;
 • Długi powstałe w wyniku oszustwa.

Upadłość konsumencka – porady: Jak przygotować się do procesu?

Przed przystąpieniem do procesu upadłości konsumenckiej warto podjąć kilka kroków, np.:

 1. Przeanalizować swoją sytuację finansową.
 2. Skontaktować się z prawnikiem specjalizującym się w upadłości konsumenckiej.
 3. Zebrać dokumentację dotyczącą długów i majątku.

Czy upadłość konsumencka to odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie?

Decyzja o upadłości konsumenckiej powinna być dokładnie przemyślana, ponieważ nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Istnieją również inne alternatywy, takie jak restrukturyzacja długu, konsolidacja długów, negocjacje z wierzycielami.

Zanim podejmiesz ostateczną decyzję, skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w tym obszarze. Prawnicy specjalizujący się w upadłości konsumenckiej odgrywają kluczową rolę w tym procesie. Pomagają w zrozumieniu przepisów, reprezentują klienta w sądzie i negocjują z wierzycielami w celu uzyskania jak najlepszych warunków spłaty lub umorzenia długów.

Sprawdź, czy upadłość
konsumencka jest dla Ciebie!

Cennik

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Skorzystaj

Z konsultacji
mailowych i on-line

E-Usługi

Poprzez zakładkę E-Usługi mają
Państwo możliwość skorzystania
z naszych usług.

 • Konsultacja mailowa

 • Konsultacja on-line

 • Gotowe wzory pism