Restrukturyzacja zadłużenia a upadłość konsumencka: Czy możliwe jest oddłużenie osoby fizycznej?

Stan faktyczny:

Kiedy długi stają się przytłaczające, a spłata zobowiązań staje się niemożliwa, wiele osób i firm zastanawia się nad możliwościami ich rozwiązania. Dla osób fizycznych istnieją dwie główne ścieżki: restrukturyzacja zadłużenia i upadłość konsumencka. Oba te rozwiązania mają na celu pomóc w uregulowaniu długów, ale różnią się między sobą istotnie pod kilkoma względami.

Wynik postępowania:

Upadłość konsumencka: Wyjście z pułapki długów

Upadłość konsumencka to formalna procedura sądowa, która może pomóc osobom fizycznym wyjść z trudności finansowych. Procedura ta ma na celu umożliwienie dłużnikowi nowego startu, uwolnienie go od długów i zaspokojenie wierzycieli. Jednakże, aby móc ogłosić upadłość konsumencką, dłużnik musi spełnić pewne warunki.

Pierwszym kluczowym warunkiem jest brak możliwości regulowania zobowiązań przez co najmniej 3 miesiące. Dłużnik musi znaleźć się w stanie niewypłacalności, co oznacza, że nie ma realnych perspektyw na spłatę długów w sposób tradycyjny. Upadłość konsumencka jest dostępna wyłącznie dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Restrukturyzacja zadłużenia: Układ z wierzycielami

Restrukturyzacja zadłużenia, nazywana również uproszczoną upadłością, to proces, który umożliwia dłużnikowi zawarcie układu z jego wierzycielami. Celem restrukturyzacji jest znalezienie elastycznego sposobu na uregulowanie zobowiązań, tak aby były one dostosowane do możliwości finansowych dłużnika. Co prawda, to narzędzie dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców, ale nie oznacza to, że osoby fizyczne nie mają możliwości skorzystania z analogicznych procedur.

W ramach restrukturyzacji dłużnik próbuje osiągnąć porozumienie z wierzycielami w kwestii spłaty swoich długów. Może to obejmować zmniejszenie kwoty długu, rozłożenie go na dogodne raty lub inne ustalenia. Restrukturyzacja jest procesem bardziej elastycznym niż upadłość konsumencka, ponieważ dłużnik zachowuje kontrolę nad swoim majątkiem i próbuje uregulować długi zgodnie z zawartym układem.

Różnice między upadłością konsumencką a restrukturyzacją

  • Podmioty objęte procedurami: Upadłość konsumencka dotyczy wyłącznie osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Restrukturyzacja może obejmować zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa.
  • Cel procedur: Celem upadłości konsumenckiej jest uwolnienie dłużnika od długów, umożliwienie mu nowego startu i zaspokojenie wierzycieli. Restrukturyzacja ma na celu zawarcie układu z wierzycielami, co może objąć zmniejszenie kwoty długu lub rozłożenie go na raty.
  • Konsekwencje dla dłużnika: W przypadku upadłości konsumenckiej dłużnik traci kontrolę nad swoim majątkiem, który zostaje przejęty przez syndyka. W restrukturyzacji dłużnik nadal zarządza swoim majątkiem, ale zobowiązany jest wywiązać się z zawartego układu.
  • Umorzenie długów: Upadłość konsumencka osoby fizycznej może skutkować umorzeniem części lub całości długów. W restrukturyzacji głównym celem jest uregulowanie zobowiązań zgodnie z układem.

Restrukturyzacja długów i upadłość konsumencka – konsekwencje

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej osoba fizyczna jest oddłużana i może rozpocząć nowy etap finansowy. Część długów jest umarzana, a pozostałe rozłożone na dogodne raty. Skutkuje to zaprzestaniem egzekucji komorniczych i działalności wierzycieli w celu odzyskania długu. W przypadku restrukturyzacji dłużnik stara się uregulować swoje zobowiązania na nowych warunkach ustalonych w układzie z wierzycielami. Skutkiem jest bardziej elastyczna spłata długów, dostosowana do możliwości finansowych dłużnika.
Podsumowując, zarówno upadłość konsumencka, jak i restrukturyzacja długów są narzędziami, które mogą pomóc osobom fizycznym w radzeniu sobie z nadmiernym zadłużeniem. Wybór między nimi zależy od indywidualnej sytuacji dłużnika oraz jego celów. Warto zawsze skonsultować się z ekspertem ds. finansów i prawa, aby dokonać najlepszego wyboru i odzyskać stabilność finansową.

Sprawdź, czy upadłość
konsumencka jest dla Ciebie!

Cennik

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Skorzystaj

Z konsultacji
mailowych i on-line

E-Usługi

Poprzez zakładkę E-Usługi mają
Państwo możliwość skorzystania
z naszych usług.

  • Konsultacja mailowa

  • Konsultacja on-line

  • Gotowe wzory pism